Xét tuyển Đại học Kinh tế quốc dân - đợt bổ sung

Liên tục nhận hồ sơ xét tuyển đại học Kinh tế quốc dân, đi học ngay

>> Xem thêm

Họ tên (*)

Năm sinh (*)

Nơi ở hiện tại (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Trường tốt nghiệp (*)

Nghành đăng ký học (*)

(*) Là thông tin bắt buộc

Hình ảnh hoạt động

Bài viết được quan tâm

Tuyển sinh hệ liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học Kinh tế quốc dân liên tục tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Đại học hệ vừa làm vừa học.

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Đại học hệ vừa làm vừa học 2017

Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh hệ liên thông trung cấp, cao đẳng lên  đại học; Văn bằng 2; Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017- Học ngoài giờ hành chính.